Obecný úrad Vojkovce   obecvojkovce@stonline.sk

Meniny má 

Geografická poloha

 

Rozlohou 82,9 ha aj počtom obyvateľov 467 sa obec Vojkovce zaraďuje medzi malé obce. Leží vo východnej časti okresu Spišská Nová Ves. Okres je súčasťou Košického kraja. Susedí s 3 okresmi Prešovského kraja (Poprad, Levoča, Prešov) a na juhu s 2 okresmi Košického kraja (Gelnica, Rožňava). Od okresného mesta je obec vzdialená 29 km. V blízkom okolí, 9 km od Vojkoviec, sa nachádza priemyselné mesto Krompachy a 7 km východne od obce ležia Spišské Vlachy, ktoré v roku 1992 získali štatút mesta. Obec Vojkovce susedí s obcami Slatvina, Kaľava, Hrišovce a s obcou Víťaz, ktorá je súčasťou prešovského regiónu. Domový fond v obci tvorí 131 domov, z toho 6 sezónne obývaných, 4 novostavby a 12 je neobývaných. 

Geomorfológia
Územie obce sa rozprestiera v členitej horskej doline pod úpätím západnej strany pohoria Branisko. Branisko patrí do systému Vnútorných západných Karpát. Braniskom prechádza hranica s okresom Prešov. Nad obcou sa týči najvyšší vrch Sľubica s nadmorskou výškou 1129 m. Sľubica je veľkou zásobárňou podzemnej vody, početné bohaté pramene zásobujú okolité obce. Priamo v obci sa nachádza aj prameň minerálnej vody - Medokýš. Voda je silne železitá, najlepšiu chuť má v lete v suchom počasí. Za dažďov stráca kyslú chuť, pretože sa do nej dostáva dažďová voda. Voda stratila na kvalite neodborným zásahom pri výstavbe mosta v blízkosti prameňa. V posledných rokoch sa zistila značná kontaminácia prameňa, a to z dôvodu výstavby hospodárskych budov v jeho blízkosti. Obcou preteká aj potok Studzenec, ktorý pod obcou zbiera vodu z okolitých malých potôčikov a odvádza ju do rieky Hornád pri obce Kolinovce.

Rastlinstvo
Z katastrálneho územia obce Vojkovce až 58,47% tvoria lesy s pestrými porastami drevýn. Ide o pásmo ihličnatých lesov s najčastejším výskytom borovíc, jedlí, smrekov a smrekovca opadavého. Na kopci zvanom Bugľovec je rozsiahly brezový háj. Z ostatných listnatých drevín sa v malom množstve vyskytuje buk, dub, hrab, lieska. Z krovín ma najčastejší výskyt hloh, trnka, baza čierna, šípky. Rovnako bohatý je výskyt liečivých rastlín, húb a iných lesných plodov.

Živočíšstvo
Živočíchy sú reprezentované najmä zástupcami ihličnatého lesa, polí a lúk. Vo veľkom počte sa vyskytuje jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný, veverička obyčajná. V poslednom čase sú okolité lesy premnožené diviakmi. Rovnováhu sa snaží udržať Poľovnícke združenie Kaľava. V lesoch je zaznamenaný občasný výskyt rysa ostrovida. Medzi vzácne, či chránené druhy patria vlk dravý, sokol sťahovavý, bocian čierny, kuna lesná, tchor obyčajný. Okolo vôd možno vidieť užovku a na stráňach aj vretenicu. Z vtákov sa vyskytuje kukučka, ďateľ, sova, jastrab, straka, vrana, škovránok a vo veľkom počte lastovičky a vrabce. Dobre sa darí včelám. V obci je niekoľko včelárov.

Aktualizované 12.1.2007           Copyright © 2003-2005     - pripomienky, názory, ...