Obecný úrad Vojkovce   obecvojkovce@stonline.sk

Meniny má 

Zaujímavosti
výpis z obecnej kroniky

1909 - vybudovaná školská budova
1. učiteľ Ondrej Štofko do roku 1914
2. učiteľ Kant Hradský
3. učiteľ
Gizela Baburová, rod. Husárová od roku 1918

26.7.1914 - mobilizácia:
Štefan Fábry, Štefan Čisar, Ján Martov, Štefan Kandrik, Ondrej Cifra, Ján Čurila, Ondrej Fábry, Michal Jurčišín, Ján Kandrik, Štefan Tobis, Júr Majcher, František Štuler, Martin Vrábel, Ján Gmuca, Ján Hadry, Ján Hadry ml.

1919 - epidémia "španielskej chrípky", zopár prípadov skončilo smrťou

1920 - vybudovaná kaplnka na pravej strane cesty do Spišských Vlách, kaplnka bola postavená na podnet vdovy Anny Tobisovej, ktorá sa vyzdravela z ťažkej choroby. Počet obyvateľov bol 279. 
Juhas Ondrej Martov bol zavraždený pri Peklisku v Liešču, tam je aj pochovaný.

1920 - založené je potravné družstvo (rozpad v novembri 1924):
1. obchodník Ondrej Gmuca
2. obchodník Šefčíková
3. obchodník Františka Jánošová
4. obchodník Ondrej Baluch
Do roku 1920 krčmu a obchod viedol N. Friedmann. 

28.9.1921 - vypukol veľký požiar pri pečení chleba v dome Pavla Vrábľa. Vyhoreli aj Ondrej Vrábel, Alžbeta Šefčíková, Alojz Šefčík a Martin Vrábel. 

1922 - požiar u vdovy Márie Jurčišinovej

1923 - zhorel dom vdovy Márie Kolarikovej

15.8.1923 (nedeľa) - zavraždený juhas Štefan Drocár

1924 - založený hasičský zbor, 12 členov
1. veliteľ František Štuler
2. veliteľ Juraj Gábor
3. veliteľ František Štuler
Založený obchod so zmiešaným tovarom - Ján Baluch.

1925 - nová šindľová strecha na kostolíku, financovaná z obecných prostriedkov.

1928 - zakúpená a vysvätená nová hasičská striekačka, zachovala sa až dodnes.

1929, august - veľký lejak, ľadovec, záplavy.

1931, september - jesenný sneh (ohrozený zber zemiakov).

1934, máj - výstavba kamennej školskej pivnice.

1934 - obnovená výroba v krompašskej továrni, životná úroveň robotníkov a ich rodín sa trochu zlepšila. Denná mzda 25 korún.

21.1.1945 - bombardovanie Vojkoviec, zničená budova školy.

29.1.1945 - pochovaný Štefan Legát, krotý bol postrelený pri bojoch v Jamníku, keď odvážal nemeckých dôstojníkov do Spišskej Novej Vsi.

31.1.1945 - padol Štefan Timčík počas bojov pri Liptovskom sv. Mikuláši.

1948 - zomrel vdp. Michal Sombaty, ktorý 36 rokov pôsobil ako farár v Slatvinej.

1949, leto - hromadný úhyn ošípaných na obrnu.

Aktualizované 12.1.2007           Copyright © 2003-2005     - pripomienky, názory, ...